Kako postati član?

 

Članom Udruge pogrebnika Grada Zagreba može se postati u skladu sa Statutom Udruge.

Iz Statuta Udruge:

IV. Članstvo u Udruzi

Pristupanje i Registar članova

Članak 10.

Redovnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja ima sjedište ili prebiva na području Grada Zagreb ili Zagrebačke županije, koja je registrirana za poslove obavljanja pogrebnih djelatnosti, redovni članovi imaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge.

Podupirajućim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti koja se odnosi na proizvodnju pogrebnih proizvoda ili ostalih pogrebnih usluga, a ne vrši usluge prijevoza pokojnika te ima sjedište ili prebiva na području Hrvatske, podupirajući članovi Udruge nemaju prava birati i biti birani u tijela Udruge i bez prava odlučivanja.

Prilikom stupanja u članstvo pristupnik ispunjava Pristupnicu u kojoj izražava namjeru pristupa Udruzi, koju je dužan vlastoručno potpisati, a za pravnu osobu pristupnicu ispunjava i pečatom ovjerava te potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje.

Potpisivanjem pristupnice pristupnik daje izjavu kojom prihvaća ciljeve Udruge, te se prihvaća svojih prava i dužnosti iz Statuta, te drugih općih i posebnih akata Udruge donesenih u skladu sa ovim Statutom, a dužan je platiti i upisninu.

Članak 11.

Članom Udruge postaje se odlukom Upravnog odbora o prihvaćanju pristupnika u članstvo upisom u popis članova Udruge.

Odluku o prihvaćanju pristupnika u članstvo Udruge i upisu pristupnika u popis članova Udruge donosi Upravni odbor Udruge većinom glasova.

Odluku iz prethodnog stavka provodi i u popis članova Udruge upisuje Predsjednik Upravnog odbora Udruge u roku 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke od strane Upravnog odbora Udruge

O stjecanju statusa člana, izdaje se članska iskaznica.

Za slučaj odbijanja prihvata u članstvo Udruge, pristupniku će se u roku 30 dana vratiti uplaćeni iznos upisnine.

Popis članova Udruge vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke: o osobnom imenu (nazivu) člana, adresa, mjesto, OIB, podaci o kontakt osobi, komunikacije-kontakti, datum rođenja, datum pristupanja udruzi, kategorija članstva, datum prestanka članstva u udruzi.

PRISTUPNICA: OVDJE