O nama

Udruga pogrebnika Grada Zagreba sa sjedištem u Zagrebu, Rebar 11, osnovana je na Osnivačkoj Skupštini održanoj dana 28.04.2008. god. u Zagrebu.

Iz Statuta Udruge:

III. Ciljevi i djelatnosti Udruge

Članak 7.

Udruga je osnovana u cilju promicanja zajedničkih strukovnih interesa pogrebnika, pogrebnih tvrtki i obrta te unapređenja njihove poslovne djelatnosti.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području gospodarstva.

Djelatnosti Udruge

Članak 8.

Djelatnosti Udruge su:

- planiranje rada i razvitka strukovnih interesa pogrebnika, pogrebnih tvrtki i obrta te unapređenja njihove poslovne djelatnosti;

- zastupanje interesa pogrebnika, pogrebnih tvrtki i obrta pred jedinicama lokalne (područne) samouprave i državne uprave, te tijelima državne vlasti;

- davanje mišljenja nadležnim tijelima u postupku donošenja propisa iz područja pogrebne djelatnosti, te davanje inicijative za donošenje tih propisa nadležnim tijelima;

- pružanje pomoći u radu pogrebnicima, pogrebnim tvrtkama i obrtima;

- poticanje rasprave i sudjelovanje u rješavanju pitanja značajnih za obavljanje pogrebne djelatnosti;

- zaštita interesa i prava članova Udruge;

- zalaganje za postizanje ujednačenosti u pružanju pogrebne djelatnosti, podizanju kvalitete usluge i standardizaciji načina rada i pružanja pogrebnih usluga;

- poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada;

- suradnja sa srodnim organizacijama, društvima ili udrugama u Hrvatskoj i izvan nje.

- prema mogućnostima izdavanje časopisa i publikacija iz djelatnosti.

 

Gospodarske djelatnosti koje Udruga obavlja su u skladu sa Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/2015).