Poziv za 56. sjednicu Upravnog odbora Udruge - 28.10.2015.

Evidencijska oznaka: Upravni odbor

Evidencijski broj: 31-10-2015                                                  Datum: 17.10.2015.

Na prijedlog Predsjednika Udruge gospodina Branka Mesarić, a u skladu sa Statutom Udruge, objavljuje se

 

P O Z I V

za pedesetšesta (56) sjednica Upravnog odbora Udruge, koja će se održati u srijedu, 28.10.2015. godine s početkom u 18:00 sati u Zagrebu, restoranu Mirni gaj, za koju predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Otvaranje sjednice Upravnog odbora
 2. Izbor  dva (2) člana Verifikacijske komisije (Damir Dinko Šetka i Vladimir Čosić)
 3. Izbor Zapisničara (Damir Oniško)
 4. Izbor dva (2) ovjerovitelja zapisnika (Branko Mesarić i Renato Habulin)
 5. Izvješće Verifikacijske komisije
 6. Usvajanje dnevnog reda
 7. Usvajanje zapisnika sa 55. sjednice Upravnog odbora Udruge od 09.07.2015. (greška u točci 5., a pod brojem 6. osoba nije bila na sjednici)
 8. Podjela računa za članarinu 10, 11 i 12/2015
 9. Izvješće i rasprava o radu Udruge za Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Gradska groblja za 7, 8 i 9 mjesec 2015.
 10. Rasprava oko izmjena i dopuna Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, prijedlozi
 11. Tečajevi za Pogrebnika, materijal i održavanje
 12. Obavijest oko organizacije prvog susreta Pogrebnika
 13. Utjecaj Zakona o pogrebničkoj djelatnosti na rad udruge
 14. Prijedlog da se dopusti tvrtki SAGA-SESVETE d.o.o. (član od 02.10.2013.) i obrtu Zdravko Srdinić vl. Zdravko Srdinić (član od 10.10.2013.) da pružaju pogrebne usluge preko udruge za Zagrebački Holding d.o.o. – Podružnica Gradska groblja, jer su stekli uvjete prema prijašnjim odlukama. Članovi su više od dvije godine.
 15. Razno

Damir Oniško

 

Dopredsjednik Upravnog odbora Udruge