Poziv za 57. sjednicu Upravnog odbora Udruge - 09.12.2015.

Evidencijska oznaka: Upravni odbor

Evidencijski broj: 32-12-2015                                                      Datum: 05.12.2015.

 

 

Na prijedlog Predsjednika Udruge gospodina Branka Mesarić, a u skladu sa Statutom Udruge, objavljuje se

 

P O Z I V

za pedesetsedma (57) sjednica Upravnog odbora Udruge, koja će se održati u srijedu, 09.12.2015. godine s početkom u 18:00 sati u Zagrebu, restoranu Mirni gaj, za koju predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Otvaranje sjednice Upravnog odbora
 2. Izbor  dva (2) člana Verifikacijske komisije (Damir Dinko Šetka i Vladimir Čosić)
 3. Izbor Zapisničara (Damir Oniško)
 4. Izbor dva (2) ovjerovitelja zapisnika (Branko Mesarić i Renato Habulin)
 5. Izvješće Verifikacijske komisije
 6. Usvajanje dnevnog reda
 7. Usvajanje zapisnika sa 56. sjednice Upravnog odbora Udruge od 28.10.2015.
 8. Izvješće i rasprava o radu Udruge za Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Gradska groblja za 11 mjesec 2015.
 9. Rasprava oko izmjena i dopuna Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, prijedlozi i primjedbe
 10. Prigodni pokloni za poslovne partnere
 11. Dogovor oko održavanja domjenka povodom kraja 2015. godine
 12. Razno

 

 

Damir Oniško

 

Dopredsjednik Upravnog odbora Udruge