Poziv za 30. redovnu sjednicu Upravnog odbora Udruge - 18.01.2012.

 

 

Evidencijska oznaka: Upravni odbor

Evidencijski broj: 01-01-2012                                                                          Datum: 10.01.2012.

 

Na prijedlog Predsjednika Udruge gospodina Branka Mesarića, a u skladu sa Statutom Udruge, objavljuje se

 

 

P O Z I V

za tridesetu (30) redovnu sjednicu Upravnog odbora Udruge, koja će se održati u četvrtak, 19.01.2012. godine s početkom u 18,00 sati u Zagrebu, restoran Mirni gaj, za koju predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

1. Otvaranje sjednice Upravnog odbora

2. Izbor  dva (2) člana Verifikacijske komisije (Damir-Dinko Šetka i Vladimir Čosić)

3. Izbor Zapisničara (Damir Oniško)

4. Izbor dva (2) ovjerovitelja zapisnika (Branko Mesarić i Renato Habulin)

5. Izvješće Verifikacijske komisije

6. Usvajanje dnevnog reda

7. Usvajanje zapisnika sa 29 redovne sjednice Upravnog odbora Udruge od 16.11.2011.

8. Izvješće knjigovodstvenog servisa o stanju obveza prema Udruzi

9. Neplaćanje članarine, prijedlozi i odluke o isključenju (Fuček)

10. Prijedlog promjene članstva iz podupirajući u aktivni član (Duga cesta, Mir Galić i ostalo)

11. Odluka iz točke 10.

12. Prijedlog zakona o pogrebničkoj djelatnosti, daljnje aktivnosti

13. Statut Udruge, predlaganje izmjena i dopuna statuta

14. Priprema održavanja Skupštine Udruge (promjena statuta, izborna i izvještajna skupština)

15. Razno

Renato Habulin

Predsjednik Upravnog odbora