Poziv za 58. sjednicu Upravnog odbora Udruge - 04.02.2016.

Evidencijska oznaka: Upravni odbor

 

Evidencijski broj: 01-01-2016                                                                                   Datum: 28.01.2016.

Na prijedlog Predsjednika Udruge gospodina Branka Mesarić, a u skladu sa Statutom Udruge, objavljuje se

P O Z I V

za pedesetosmu (58) sjednica Upravnog odbora Udruge, koja će se održati u četvrtak, 04.02.2016. godine s početkom u 18:00 sati u Zagrebu, restoranu Mirni gaj, za koju predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Otvaranje sjednice Upravnog odbora
 2. Izbor  dva (2) člana Verifikacijske komisije (Damir Dinko Šetka i Vladimir Čosić)
 3. Izbor Zapisničara (Damir Oniško)
 4. Izbor dva (2) ovjerovitelja zapisnika (Branko Mesarić i Renato Habulin)
 5. Izvješće Verifikacijske komisije
 6. Usvajanje dnevnog reda
 7. Usvajanje zapisnika sa 57. sjednice Upravnog odbora Udruge od 09.12.2015.
 8. Potvrda odluke tri člana Upravnog odbora Udruge (Damir Oniško, Renato Habulin i Dragutin Patačić) da se sklopi ugovor o poslovnoj tehničkoj suradnji sa Pogrebno Lučko d.o.o. i obrtom Tihi Dom koji su ispunili sve uvjete da mogu obavljati pogrebne usluge za Udrugu
 9. Odluka da se sklopi ugovor o poslovnoj tehničkoj suradnji sa obrtom Brekalo vl. Ivan Brekalo, koji je stekao sva prava sa 15.01.2016. godine
 10. Usvajanje svih financijskih izvješća Udruge pogrebnika Grada Zagreba koji je napravio knjigovodstveni servis Juričev GTS d.o.o. iz Zagreba za redovnu izvještajnu skupštinu
 11. Izvješće o potraživanjima od članova udruge
 12. Financijsko izvješće o stanju sredstava na žiro računima udruge
 13. Izvješće i rasprava o radu Udruge za Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Gradska groblja za 12 mjesec 2015.
 14. Podjela računa za prvo tromjesečje 2016. godine
 15. Rasprava oko izmjena i dopuna Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, prijedlozi i primjedbe
 16. Rad udruge nakon 7.4.2016. godine kada Zakon o pogrebničkoj djelatnosti počinje se primjenjivati
 17. Odluka dali se primaju novi članovi prema priloženoj dokumentaciji u skladu sa Statutom udruge
 18. Izrada članske iskaznice u skladu sa Statutom udruge
 19. Razno

Damir Oniško

 

Dopredsjednik Upravnog odbora Udruge