Najbolja ponuda osiguranja za POGREBNIKE od opće i profesionalne odgovornosti

Slikovni rezultat za allianz

Ugovaratelj osiguranja: Udruga pogrebnika Hrvatske

Osiguranici: Pogrebnk (naziv tvrtke ili obrta)i, član Udruge pogrebnika Hrvatske

Trajanje osiguranja: Godina dana, početak prema dogovoru

 

Za sva pitanja i dogovor kontaktirati Predsjednika Udruge pogrebnika Hrvatske gospodina Damira Sapanjoš na broj telefona: 098 211288 ili e-poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pokriće: Javna (izvanugovorna) odgvornost iz djelatnosti, profesionalna odgovornost pogrebnika

Teritorijalno pokriće: Europa (uključujući europski dio Rusije i Turske)

Premija:

Zajednički kombinirani iznos osiguranja za javnu i profesionalnu odgovornost

Premija u HRK (po po osobi s kojom pogrebnik ima sklopljen ugovor o radu, a koja imaju položen ispit za obavljanje pogrebničke djelatnosti)

HRK 20.000 po štetnom događaju, HRK 100.000 za sve odštetne zahtjeve unutar jedne osigurateljne godine

635,00

HRK 50.000 po štetnom događaju, HRK 200.000 za sve odštetne zahtjeve unutar jedne osigurateljne godine

840,00

HRK 100.000 po štetnom događaju, HRK 400.000 za sve odštetne zahtjeve unutar jedne osigurateljne godine

980,00

HRK 200.000 po štetnom događaju, HRK 800.000 za sve odštetne zahtjeve unutar jedne osigurateljne godine

1.120,00

HRK 500.000 po štetnom događaju, HRK 2.000.000 za sve odštetne zahtjeve unutar jedne osigurateljne godine

1.690,00

NAPOMENA: crveno označene police UPH preporučujue zbog minimalnog uloga, a maximalne sigurnosti pokrića prilikom štetnog događaja. Član Udruge ipak sam odlučuje.

 

Premija je paušalna i obračunava se po osobi s kojom pogrebnik ima sklopljen ugovor o radu, a koja imaju položen ispit za obavljanje pogrebničke djelatnosti. Premija se određuje neovisno o visini prihoda koje ostvaruje pojedini pogrebnik.

Odbitna franšiza: HRK 500 od iznosa štete

Uvjeti:

- Opći uvjeti imovine (101-910)

- Opći uvjeti za osiguranje od odgovornosti (111-0104) s tim da se osigurateljno pokriće proširuje i na štete nastale prilikom prijevoza pogrebnika (isključene su sve štete koje mogu biti pokrivene policom AO)

- Klauzula za osiguranje pogrebničke djelatnosti, prema prilogu

- Klauzula o sankcijama, prema prilogu

U pokriću je:

- odgovornost osiguranika (pogrebnika) za štete, koje nastaju kao posljedica propusta ili pogrešno obavljenih radnji (grešaka) pri obavljanju pogrebničke djelatnosti

- pravna zaštita

- naknada troškova postupka

- naknada štete oštećeniku

Osiguranje pravne zaštite obuhvaća:

- ispitivanje osiguranikove odgovornosti za nastalu štetu

- vođenje spora ako oštećenik ostvaruje pravo na nadoknadu štete u parničkom postupku protiv osiguratelja neposredno

- davanje u osiguranikovo ime, svih izjava koje smatra korisnim za zadovoljenje ili obranu od neosnovanog ili pretjeranog zahtjeva za naknadom štete

Metodologija ugovaranja osiguranja:

Policu osiguranja ugovara grupnu policu za sve osiguranike tj. članove Udruge pogrebnika Hrvatske. Ponuda vrijedi kao grupno osiguranje za sve članove Udruge pogrebnika Hrvatske (pogrebnike).

Osiguratelj ispostavlja potvrdu o sklopljenom osiguranju svakom osiguraniku koji se nalazi na popisu dostavljenom osiguratelju od strane ugovaratelja osiguranja (Udruge pogrebnika Hrvatske).

U slučaju prihvata izdali bi jednu policu koja bi pokrivala sve članove Udruge pogrebnika Hrvatske.

Za članove koji bi pristupili Udruzi pogrebnika Hrvatske u tijeku osigurateljne godine izdavala bi se pojedinačna polica na skadencu "glavne police", premija bi se obračunavala po "pro scali" (Ugovaratelj: UPH, a osiguranik: novi član).

Pro skala ima izračun za priključenje novih članova u Udrugu i sklapanje Ugovora za osiguranje po ponudi za UPH.

U uvjete je stavljeno jamstvo da se pokriće pruža samo za odštetne zahtjeve koji proizlaze iz formaliziranih narudžbi ili ugovora s naručiteljima pogrebničkih usluga, a u kojima je definiran opseg ugovorenih usluga i za čije izvršavanje je naručitelj usluga dao svoju pisanu suglasnost. Minimalno bi u takvim narudžbenicama/ugovorima trebale stajati kućice sa uslugama, opremom i sl. koje naručitelj kupuje. Obavezno je da takvu narudžbenicu naručitelj i potpiše.

NAPOMENA: izrada univerzalnog formulara, obrasca u tijeku za sve pogrebnike.

Za sva pitanja i dogovor kontaktirati Predsjednika Udruge pogrebnika Hrvatske gospodina Damira Sapanjoš na broj telefona: 098 211288 ili e-poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.