Poziv za 64. sjednicu Upravnog odbora Udruge - 17.02.2017.

Evidencijska oznaka: Upravni odbor Evidencijski broj: 01-02-2017   Datum: 10.02.2017.

Na prijedlog Predsjednika Udruge gospodina Branka Mesarić, a u skladu sa Statutom Udruge, objavljuje se

P O Z I V

za šezdesetčetvrtu (64) sjednica Upravnog odbora Udruge, koja će se održati u petak, 17.02.2017. godine s početkom u 18:00 sati u Zagrebu, restoranu Mirni gaj, za koju predlaže sljedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Otvaranje sjednice Upravnog odbora
 2. Izbor  dva (2) člana Verifikacijske komisije (Damir Dinko Šetka i Dragutin Patačić)
 3. Izbor Zapisničara (Damir Oniško)
 4. Izbor dva (2) ovjerovitelja zapisnika (Branko Mesarić i Renato Habulin)
 5. Izvješće Verifikacijske komisije
 6. Usvajanje dnevnog reda
 7. Verifikacija zapisnika sa 63. sjednice Upravnog odbora Udruge od 01.12.2016.
 8. Informiranje da je član Krizantema d.o.o. promijenio naziv tvrtke u Plava trava d.o.o.
 9. Usvajanje svih financijskih izvješća Udruge pogrebnika Grada Zagreba koji je napravio knjigovodstveni servis Juričev GTS d.o.o. iz Zagreba za izvještajnu skupštinu
 10. Financijsko izvješće o stanju sredstava na žiro računima udruge
 11. Izvješće i rasprava o radu Udruge za Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Gradska groblja za 2016.
 12. Podjela računa za prvo tromjesečje 2017. godine
 13. Priprema i dogovor za Izbornu skupštinu udruge
 14. Rasprava oko izmjena i dopuna Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, prijedlozi i primjedbe
 15. Razno

Damir Oniško

Dopredsjednik Upravnog odbora Udruge