Poziv za izvještajnu i izbornu redovnu godišnju Skupštinu Udruge - 24.02.2017.

Evidencijska oznaka: SKUPŠTINA

 

Evidencijski broj: 034-02-2017                                                                             Datum: 17.02.2017.

Na prijedlog Predsjednika Skupštine Udruge Branka Mesarić, a u skladu sa Statutom Udruge, objavljuje se

P O Z I V

za izvještajnu i izbornu redovnu godišnju Skupštinom Udruge, koja će se održati u petak, 24.02.2017. godine s početkom u 18:00 sati u Sesvetama, izletište, restoran POLOVANEC, za koju predlaže sljedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Otvaranje Skupštine Udruge (Branko Mesarić)
 2. Izbor  dva (2) člana Verifikacijske komisije (Krunoslav Orešić i Branko Paurović)
 3. Izbor Zapisničara (Damir Oniško)
 4. Izbor dva (2) ovjerovitelja zapisnika (Branko Mesarić i Renato Habulin)
 5. Izvješće Verifikacijske komisije
 6. Usvajanje dnevnog reda
 7. Verifikacija Zapisnika sa redovne godišnje Skupštine Udruge koja je održana 16.02.2016.
 8. Izvješće o radu Predsjednika Udruge za 2016. i plan rada Predsjednika Udruge za 2017.
 9. Izvješće o radu Upravnog odbora za 2016. i plan rada Upravnog odbora za 2017.
 10. Čitanje i rasprava oko financijskog izvještaja Udruge za 2016. godinu
 11. Odluka Skupštine Udruge dali se prihvaća temeljna financijska izvješća
 12. Prijedlog financijskog plana za 2017. na prijedlog Upravnog odbora Udruge iz 2016.
 13. Odluka Skupštine Udruge dali se prihvaća prijedlog financijskog plana za 2017.
 14. Prijedlog odluke da se članovima koji radi tehničkih ili ekonomskih razloga zatvaraju, likvidiraju obrt ili tvrtku omogući novo članstvo sa jednakim pravima za novi obrt ili tvrtku
 15. Dodjela Zahvalnica članovima za 5 godina članstva i rada u Udruzi
 16. Razrješenje Predsjednika Skupštine
 17. Predlaganje Predsjednika Skupštine
 18. Izbor Predsjednika Skupštine
 19. Razrješenje Predsjednika Udruge
 20. Predlaganje Predsjednika Udruge
 21. Izbor Predsjednika Udruge
 22. Razrješenje Predsjednika, Dopredsjednika i svih ostalih članova Upravnog odbora
 23. Predlaganje Predsjednika, Dopredsjednika i ostalih članova Upravnog odbora
 24. Izbor Predsjednika, Dopredsjednika i ostalih članova Upravnog odbora
 25. Razno

 

Branko Mesarić                    Predsjednik Skupštine Udruge