Poziv na KONSTITTUTIVNU sjednicu i redovnu 65. sjednicu Upravnog odbora Udruge - 25.03.2017.

Evidencijska oznaka: Upravni odbor

Evidencijski broj: 05-03-2017                                                      Datum: 23.03.2017.

 

 

Na prijedlog Predsjednika Udruge gospodina Branka Mesarića, a u skladu sa Statutom Udruge, objavljuje se

 

P O Z I V

 

za KONSTITUTIVNU sjednicu i redovnu 65. sjednicu Upravnog odbora Udruge, koja će se održati u subotu, 25.03.2017. godine s početkom u 18:00 sati u Zagrebu, restoran Mirni gaj, za koju predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Otvaranje sjednice Upravnog odbora
 2. Izbor  dva (2) člana Verifikacijske komisije (Dragutin Patačić i Zdravko Srdinić)
 3. Izbor Zapisničara (Damir Oniško)
 4. Izbor dva (2) ovjerovitelja zapisnika (Branko Mesarić i Damir Dinko Šetka)
 5. Izvješće Verifikacijske komisije
 6. Usvajanje dnevnog reda
 7. Verifikacija Zapisnika sa 64. sjednice Upravnog odbora Udruge održane 17.02.2017.
 8. Predlaganje kandidata za Predsjednika Upravnog odbora Udruge
 9. Izbor kandidata iz točke 8.
 10. Predlaganje kandidata za Dopredsjednika Upravnog odbora Udruge
 11. Izbor kandidata iz točke 10.
 12. Organizacija pogrebnih usluga u Zagrebačkom holdingu d.o.o. – Podružnica Gradska groblja, rasprava i zaključak predloženih tema za sastankom:

1. Termini za pogreb, ispraćaj i kremiranje

2. Prodaja grobnih mjesta

3. Punomoć za kupnju grobnog mjesta

4. Preuzimanje pokojnika u mrtvačnicama

5. Izdavanje urni u krematoriju

6. Predaja urni na groblju Markovo polje – osobna iskaznica

 1. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti, izmjene i dopune zakona
 2. Prosvjed kolege pogrebnika iz Virovitice (Lira) ispred ministarstva u aveniji Grada Vukovara
 3. Razno

Damir Oniško

Član Upravnog odbora