Poziv za 65. sjednicu Upravnog odbora Udruge - 14.09.2017.

Evidencijska oznaka: Upravni odbor

Evidencijski broj: 07-09-2017                                                                          Datum: 06.09.2017.

 

Na prijedlog Predsjednika Udruge gospodina Branka Mesarić i predsjednika Upravnog odbora gospodina Damira Oniško, a u skladu sa Statutom Udruge, objavljuje se

 

P O Z I V

za šezdesetpetu (65) sjednica Upravnog odbora Udruge, koja će se održati u četvrtak, 14.09.2017. godine s početkom u 18:00 sati u Zagrebu, restoranu Mirni gaj, za koju predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Otvaranje sjednice Upravnog odbora
 2. Izbor  dva (2) člana Verifikacijske komisije (Damir Dinko Šetka i Dragutin Patačić)
 3. Izbor Zapisničara (Damir Oniško)
 4. Izbor dva (2) ovjerovitelja zapisnika (Branko Mesarić i Zdravko Srdinić)
 5. Izvješće Verifikacijske komisije
 6. Usvajanje dnevnog reda
 7. Verifikacija zapisnika sa Konstitutivne sjednice Upravnog odbora Udruge od 25.03.2017.
 8. Pokrivanje pogrebnih troškova i cvijeća za osnivača Udruge pokojnog Vladimira Čosića
 9. Promjena vlasnika obrta Muškovac (ugovor o ortakluku Alen Muškovac i Mladen Muškovac te istupanje Ivana Muškovca)
 10. Financijsko izvješće o stanju sredstava na žiro računima udruge
 11. Podjela računa za drugo i treće tromjesečje 2017. godine
 12. Rasprava oko izmjena i dopuna Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, prijedlozi i primjedbe
 13. Izvješće o radu Udruge za Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Gradska groblja (od 4 do 8/2017 i ukupno 2016/2017)
 14. Razno

Damir Oniško

 

Predsjednik Upravnog odbora Udruge