Poziva za redovnu izvještajnu Skupštinu Udruge - 28.02.2018.

 

Evidencijska oznaka: SKUPŠTINA

 

Evidencijski broj: 036-02-2018 Datum: 20.02.2018.

 

Na prijedlog Predsjednika Udruge Branka Mesarića, a u skladu sa Statutom Udruge, objavljuje se

 

P O Z I V

 

za redovnu izvještajnu godišnju Skupštinom Udruge, koja će se održati u srijedu, 28.02.2018. s početkom u 17:00 sati u restoranu Izletište Polovanec, Krčevina 5, Đurđekovec-Sesvete, za koju predlaže sljedeći

D N E V N I R E D:

 1. Otvaranje Skupštine Udruge (Predsjednik Udruge Branko Mesarić)
 2. Izbor dva (2) člana Verifikacijske komisije (Dinko Damir Šetka i Dragutin Patačić)
 3. Izbor Zapisničara (Damir Oniško)
 4. Izbor dva (2) ovjerovitelja zapisnika (Branko Mesarić i Renato Habulin)
 5. Izvješće Verifikacijske komisije
 6. Usvajanje dnevnog reda
 7. Predlaganje i biranje Predsjedavajućeg Skupštine (Damir Oniško)
 8. Usvajanje Zapisnika sa izvještajno izborne Skupštine Udruge koja je održana 24.02.2017.
 9. Izvješće o radu Predsjednika Udruge za 2017. godinu
 10. Izvješće o radu Upravnog odbora Udruge za 2017. godinu
 11. Plan rada Predsjednika Udruge za 2018. godinu
 12. Plan rada Upravnog odbora Udruge za 2018. godinu
 13. Financijska izvješća Udruge za 2017. godinu
 14. Odluka Skupštine Udruge dali se prihvaća temeljna financijska izvješća iz točke 13.
 15. Razno

Nakon završetka skupštine, druženje uz prigodni domjenak.

 

Branko Mesarić, predsjednik Udruge