Poziv za 70. sjednicu Upravnog odbora Udruge - 12.10.2018.

Evidencijska oznaka: Upravni odbor

Evidencijski broj: 07-10-2018

Datum: 07.10.2018.

Na prijedlog Predsjednika Udruge gospodina Branka Mesarić i predsjednika Upravnog odbora gospodina Damira Oniško, a u skladu sa Statutom Udruge, objavljuje se

 

P O Z I V

za sedamdesetu (70) sjednica Upravnog odbora Udruge, koja će se održati u petak, 12.10.2018. godine s početkom u 18:00 sati u Zagrebu, restoranu Mirni gaj, za koju predlaže sljedeći

 

D N E V N I R E D:

 1. Otvaranje sjednice Upravnog odbora
 2. Izbor dva (2) člana Verifikacijske komisije (Damir Dinko Šetka i Dragutin Patačić)
 3. Izbor Zapisničara (Damir Oniško)
 4. Izbor dva (2) ovjerovitelja zapisnika (Branko Mesarić i Renato Habulin)
 5. Izvješće Verifikacijske komisije
 6. Usvajanje dnevnog reda
 7. Prijedlog promjene vlasnika obrta člana radi odlaska u mirovinu, TIHI DOM
 8. Izvješće o potraživanjima od članova za članarinu i ostale obveze
 9. Podjela računa onima koji nisu dobili za treće tromjesečje i podjela za četvrto tromjesečje
 10. Prijedlog da se odobri naknada za primanje i arhiviranje pošte i ostalog u sjedištu Udruge
 11. Predlaganje aktivnosti rada Udruge
 12. Izvješće o radu za ZH d.o.o. – Podružnica Gradska groblja
 13. Zakon o komunalnom gospodarstvu
 14. Razno

Damir Oniško

Predsjednik Upravnog odbora Udruge