KONSTITUTIVNA sjednica Upravnog odbora Udruge 11.04.2012.

Evidencijska oznaka: Upravni odbor

Evidencijski broj: 03-04-2012 Datum: 03.04.2012.

Na prijedlog Predsjednika Udruge gospodina Branka Mesarića, a u skladu sa Statutom Udruge, objavljuje se

P O Z I V

za KONSTITUTIVNU sjednicu Upravnog odbora Udruge, koja će se održati u srijedu, 11.04.2012. godine s početkom u 18,00 sati u Zagrebu, restoran Mirni gaj, za koju predlaže sljedeći

D N E V N I R E D:

 1. Otvaranje sjednice Upravnog odbora
 2. Izbor dva (2) člana Verifikacijske komisije (Damir-Dinko Šetka i Vladimir Čosić)
 3. Izbor Zapisničara (Damir Oniško)
 4. Izbor dva (2) ovjerovitelja zapisnika (Branko Mesarić i Renato Habulin)
 5. Izvješće Verifikacijske komisije
 6. Usvajanje dnevnog reda
 7. Predlaganje Predsjednika Upravnog odbora Udruge
 8. Usvajanje prijedloga iz točke 7.
 9. Predlaganje Dopredsjednika Upravnog odbora Udruge
 10. Usvajanje prijedlog iz točke 9.
 11. Razno

Damir Oniško

Član Upravnog odbora