Poziv za 31. redovnu sjednicu Upravnog odbora Udruge - 11.04.2012.

Evidencijska oznaka: Upravni odbor

Evidencijski broj: 04-04-2012 Datum: 03.04.2012.

Na prijedlog Predsjednika Udruge gospodina Branka Mesarića, a u skladu sa Statutom Udruge, objavljuje se

P O Z I V

za trideset prvu (31) sjednicu Upravnog odbora Udruge, koja će se održati u srijedu, 11.04.2012. godine s početkom u 18,30 sati u Zagrebu, restoran Mirni gaj, za koju predlaže sljedeći

D N E V N I R E D:

 1. Otvaranje sjednice Upravnog odbora
 2. Izbor dva (2) člana Verifikacijske komisije (Damir-Dinko Šetka i Vladimir Čosić)
 3. Izbor Zapisničara (Damir Oniško)
 4. Izbor dva (2) ovjerovitelja zapisnika (Branko Mesarić i Renato Habulin)
 5. Izvješće Verifikacijske komisije
 6. Usvajanje dnevnog reda
 7. Usvajanje Zapisnika sa 30 sjednice Upravnog odbora Udruge
 8. Usvajanje prijedloga da aktivni član KRIZANTEMA d.o.o. od 15.03.2011. godine postane punopravni prijevoznik Udruge za potrebe ZH d.o.o. podružnice Gradska groblja od 12.04.2012. godine
 9. Stanje obveza prema Udruzi za članarine i odluka za članove koji ne ispunjavaju svoje obveze u skladu sa statutom Udruge
 10. Izvješće, rekapitulacija prodaje po kupcima, kupac: Zagrebački holding d.o.o. podružnica Gradska groblje
 11. Rasprava oko prijedloga Zakona o pogrebničkoj djelatnosti
 12. Razno

Damir Oniško

Član Upravnog odbora