Poziv za 32. sjednicu Upravnog odbora Udruge 05.06.2012.

 

 

Na prijedlog Predsjednika Udruge gospodina Branka Mesarića, a u skladu sa Statutom Udruge, objavljuje se

 

 

P O Z I V

 

za trideset drugu (32) sjednicu Upravnog odbora Udruge, koja će se održati u utorak, 05.06.2012. godine s početkom u 18,00 sati u Zagrebu, restoran Mirni gaj, za koju predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Otvaranje sjednice Upravnog odbora
 2. Izbor  dva (2) člana Verifikacijske komisije (Damir-Dinko Šetka i Vladimir Čosić)
 3. Izbor Zapisničara (Damir Oniško)
 4. Izbor dva (2) ovjerovitelja zapisnika (Branko Mesarić i Renato Habulin)
 5. Izvješće Verifikacijske komisije
 6. Usvajanje dnevnog reda
 7. Usvajanje Zapisnika sa 31 sjednice Upravnog odbora Udruge
 8. Usvajanje zapisnika sa KONSTITUTIVNE sjednice Upravnog odbora Udruge
 9. Stanje obveza prema Udruzi za članarine i odluka za članove koji ne ispunjavaju svoje obveze u skladu sa statutom Udruge
 10. Izvješće, rekapitulacija prodaje po kupcima za 5 mjesec 2012. godine, kupac: Zagrebački holding d.o.o. podružnica Gradska groblje
 11. Rasprava i predlaganje rješenja oko neplaćanja na vrijeme izvršenih usluga za Zagrebački holding d.o.o. podružnica Gradska groblje
 12. Usvajanje prijedloga iz točke 11.
 13. Rasprava oko dopisa Večernjeg lista od 15.05.2012. – poboljšanje poslovne suradnje
 14. Usvajanje prijedloga dopisa iz točke 13.
 15. Podjela i rasprava oko prijedloga Zakona o pogrebničkoj djelatnosti – konačna verzija od odvjetničkog ureda Hanžeković
 16. Podjela materijala i rasprava oko prijedloga Zakona o pogrebničkoj djelatnosti koju predlaže sa vrlo malim izmjenama gospodin Damir Sapanjaš predsjednik Udruge pogrebnika RH
 17. Usvajanje prijedloga po točki 15.
 18. Usvajanje prijedloga po točki 16.
 19. Ministarstvo zdravlja - sanitarna inspekcija – predlaganje što poduzeti oko rješavanja načina dobivanja sprovodnice i svega ostalog
 20. Usvajanje prijedloga iz točke 19.
 21. Razno

 

 

 

Reneto Habulin

Predsjednik Upravnog odbora