Poziv za 28. redovnu sjednicu Upravnog odbora Udruge, 13.10.2011.


UDRUGA POGREBNIKA GRADA ZAGREBA

 

Rebar 11, 10000 Zagreb , Hrvatska , OIB: 24204182578

Žiro račun broj: 2360000-1102044420

Evidencijska oznaka: Upravni odbor

Evidencijski broj: 22-10-2011

Datum: 05.10.2011.

 

Na prijedlog Predsjednika Udruge gospodina Branka Mesarića i Dopredsjednika upravnog odbora Udruge gospodina Damira Oniško, a u skladu sa Statutom Udruge, objavljuje se

P O Z I V

za dvadesetosma (28) redovnu sjednicu Upravnog odbora Udruge, koja će se održati u četvrtak, 13.10.2011. godine s početkom u 18,00 sati u Zagrebu, restoran Mirni gaj, za koju predlaže sljedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Otvaranje sjednice Upravnog odbora
 2. Izbor  dva (2) člana Verifikacijske komisije (Damir-Dinko Šetka i Vladimir Čosić)
 3. Izbor Zapisničara (Damir Oniško)
 4. Izbor dva (2) ovjerovitelja zapisnika (Branko Mesarić i Renato Habulin)
 5. Izvješće Verifikacijske komisije
 6. Usvajanje dnevnog reda
 7. Usvajanje zapisnika sa 27 redovne sjednice Upravnog odbora Udruge od 15.09.2011.
 8. Izvješće o prometu roba i usluga, te cijene između Udruge sa ZH d.o.o. Gradska groblja
 9. Ponavljamo radi ne ažurnosti: Obavijest članovima koji voze za Udrugu da svoje račune dostavljaju faksom za obračun na broj: 01/ 2985 407 ili 01/ 2988 617, ili e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , a original primjerak poštom na adresu: POKOP, Pesteri 8, 10040 Zagreb, molimo da bude sve ažurno radi obračuna PDV-a
 10. Izvješće članova koji su bili na sastanku u odvjetničkom društvu Hanžeković oko izrade novog Zakona o pogrebničkoj djelatnosti
 11. Zaključak točke 10.
 12. Kupnja potrošnog materijala (toner za kopirni stroj Minolta i papir za kopirni stroj), traži se odluka.
 13. Isplata izrade web strane Udruge u iznosu 1.000,00 kuna + zavisni troškovi, traži se odluka.
 14. Naknada članu Udruge g. Damiru Oniško koja nije isplaćena po odluci Upravnog odbora i njezin iznos.
 15. Odluka dali se prima u Udrugu Glazbu Špacapan da bude podupirajući član.
 16. Podjela računa za članarinu 10, 11 i 12/2011.
 17. Traži se odluka dali se može kompenzirati plaćanje članarine sa naknadom za izvršene usluge, između Udruge i obrta Čosić.
 18. Razno

 

Renato Habulin

Predsjednik Upravnog odbora